Kvällssol över Tjeäksá sett från Adolfsström

Kvällssol över Tjeäksá sett från Adolfsström