Nordkalottleden är en cirka 800 km vandringsled som sträcker sig igenom nordligaste Norge, Finland och Sverige. På vår Gröna Bandet-vandring vandrade vi en del av denna led, som bland annat går förbi Treriksröset och vi tyckte så mycket om leden så att vi bestämde oss för att vandra hela leden. Sommaren 2016 satte vi igång med detta projekt och vi vandrade då första delen mellan Kvikkjokk och Stáloluokta.

Nordkalottleden

Nordkalottleden, som heter Nordkalottruta på norska och Kalottireitti på finska, startar i söder antingen i den norska byn Sulitjelma eller i den svenska byn Kvikkjokk och slutar i norr i orten Kautokeino i norska Finnmark. Leden passerar gränserna mellan de olika länderna 17 gånger, och den passerar Treriksröset där alla de tre ländernas gränser möts. Av Nordkalottens ca 800 km ligger 380 km av leden i Norge, 350 km i Sverige och 70 km i Finland. Leden passerar flera nationalparker: Øvre Dividal nasjonalpark, Rohkunborri nasjonalpark och Reisa nasjonalpark i Norge, och Abisko nationalpark och Padjelanta nationalpark i Sverige.

Nordkalottleden invigdes vid Treriksröset av Sveriges kung, Norges kung och Finlands president den 2 september 1993. Leden skapades mestadels av redan existerande leder som knöts ihop med varandra längs delvis nya sträckningar. Bland annat går leden ett stycke längs Kungsleden (mellan Abisko och Sälka) och längs Padjelantaleden. Samtidigt med att man skapade Nordkalottleden uppdaterade man också vissa stugor längs leden, bland annat byggde man en ny större stuga vid Pältsastugan i Sverige.

 

Nordkalottleden etapp 1a

Nordkalottledens första etapp om man startar från sydöst går mellan Kvikkjokk och Stáloluokta. Till en början följer leden Padjelantaleden genom Tarradalens mycket frodiga björkskog. Efter Tarrekaisestugan viker Nordkalottleden av från Padjelantaleden och nu följer man den gamla vandringsleden västerut mot Sulitelma. Leden går här till en början genom den gröna dalen Gurávágge som domineras av fjället Staika. EFter detta passerar leden ett kargt och stenigt område runt sjön Vaimok innan man får utsikt mot Sulitelmamassivets toppar och stora glaciärer. Vid Pieljekaisestugan viker leden av norrut in i Pieljekaise nationalpark. Leden går längs med det långsträckta och höga fjället Jiegŋáffo genom dalen Gájlávágge varefter leden sammanfaller med sin sydvästra arm som kommer från Sulitjelma by i Norge. Därifrån är det en dryg mil kvar längs det stora vattendraget Stálojåhkå tills man är framme vid fjällstationen vid samevistet i Stáloluokta. Nedan följer blogginlägg med beskrivningar av våra dagsetapper.