Klippan har blivit slipad av isen

Klippan har blivit slipad av isen