Här kan man välja att sjunga på samiska eller svenska

Här kan man välja att sjunga på samiska eller svenska