Isväggen tornar upp sig över smältvattensjön

Isväggen tornar upp sig över smältvattensjön