Fjällripa, Sälka, Kungsleden,LeTrek

Ripor på vedhögen