Sulitjelma by

Grusvägen upp och vyn över Sulitjelma by och dalen.