Bron över Västra Syterbäcken

Bron över Västra Syterbäcken