Tvättavdelningen i Gaskashytta.

Tvättavdelningen i Gaskashytta.