Spiralvriden torraka

Många torrakor har stammar som är vridna i spiralform.