Sörsjöbäckens rastskydd

Ett rastskydd vid Sörsjöbäcken längs vandringsleden.