Skedbrogubben

Utanför Skedbrostugan står den här trägubben.