En grupp renar på platån under Låptåtjåhkå

En grupp renar på platån under Låptåtjåhkå