Dimmig morgonutsikt mot Ramundberget

Dimmig morgonutsikt mot Ramundberget