Den nya bron över Gaskkajohka

Den nya bron över Gaskkajohka