Nationalparksgränsen går mitt över Njullá. Här ser man Lapporten

Nationalparksgränsen går mitt över Njullá. Här ser man Lapporten