Minnessten på Tornehamns rallarkyrkogård

Minnessten på Tornehamns rallarkyrkogård