Sköna gröna marker på andra sidan berget.

Sköna gröna marker på andra sidan berget.