Mycket kraftledningar längs vägen.

Mycket kraftledningar längs vägen.