Denna eka är full med vatten.

Denna eka är full med vatten.