Buojdes sedd från passet

Buojdes sedd från passet