Här har björkmätarlarven varit framme och härjat

Här har björkmätarlarven varit framme och härjat