Backen ner till Låddejåkkåstugan.

Backen ner till Låddejåkkåstugan.