Bäcken utgör gränsen till nationalparken

Bäcken utgör gränsen till nationalparken