Nordkalottleden är en cirka 800 km vandringsled som sträcker sig igenom nordligaste Norge, Finland och Sverige. På vår Gröna Bandet-vandring vandrade vi en del av denna led, som bland annat går förbi Treriksröset. Nu ska vi vandra hela Nordkalottleden under några somrar framöver.

Nordkalottleden

Nordkalottleden, som heter Nordkalottruta på norska och Kalottireitti på finska, startar i söder antingen i den norska byn Sulitjelma eller i den svenska byn Kvikkjokk och slutar i norr i orten Kautokeino i norska Finnmark. Leden passerar gränserna mellan de olika länderna 17 gånger, och den passerar Treriksröset där alla de tre ländernas gränser möts. Av Nordkalottens ca 800 km ligger 380 km av leden i Norge, 350 km i Sverige och 70 km i Finland. Leden passerar flera nationalparker: Øvre Dividal nasjonalpark, Rohkunborri nasjonalpark och Reisa nasjonalpark i Norge, och Abisko nationalpark och Padjelanta nationalpark i Sverige.

Nordkalottleden invigdes vid Treriksröset av Sveriges kung, Norges kung och Finlands president den 2 september 1993. Leden skapades mestadels av redan existerande leder som knöts ihop med varandra längs delvis nya sträckningar. Bland annat går leden ett stycke längs Kungsleden (mellan Abisko och Sälka) och längs Padjelantaleden. Samtidigt med att man skapade Nordkalottleden uppdaterade man också vissa stugor längs leden, bland annat byggde man en ny större stuga vid Pältsastugan i Sverige.

 

LeTrek på Nordkalottleden

Under vår Gröna Bandet-vandring gick vi lite drygt 25 mil längs Nordkalottleden, från Sälkastugorna under etapp 5 och hela etapp 6 fram till Treriksröset. Då vi tyckte att leden var mycket vacker och rolig att vandra blev vi sugna på att vandra hela leden, vilket har blivit vårt nya projekt. Nya jobb med mer begränsade ledighetsmöjligheter har gjort att vi inte kan vandra hela leden i ett stycke utan delar upp vandringen på flera somrar. Nedan följer blogginlägg om vandringsdagarna och också längden på de olika etapperna mellan stugorna.

 

Etapp 1b: Ny-Sulitjelma – Stáloluokta

Ny-Sulitjelma – Sorjushytta
Sorjushytta – Sårjåsjaurestugan
Sårjåsjaurestugan – Stáddájåhkå
Stáddájåhkå – Stáloluokta

Etapp 2: Stáloluokta – Vájsáluokta
Etapp 5: Kilpisjärvi – Kautokeino
Etapp 1a: Kvikkjokk – Stáloluokta: 105 km

Kvikkjokk – Njunjesstugan: 13 km (från båtlänningen)
Njunjesstugan – Tarrekaisestugan: 7 km
Tarrekaisestugan – Vaimokstugan: 23 km
Vaimokstugan – Pieskehaurestugan: 19 km
Pieskehaurestugan – Staddajåkkåstugorna: 31 km
Staddajåkkåstugorna – Stáloluokta: 12 km

Etapp 1b: Ny-Sulitjelma – Stáloluokta: 40 km

Ny-Sulitjelma – Sorjushytta: 11 km
Sorjushytta – Sårjåsjaurestugan: 12 km
Sårjåsjaurestugan – Staddajåkkåstugorna: 5 km
Staddajåkkåstugorna – Stáloluokta: 12 km

Etapp 2: Stáloluokta – Vájsáluokta: 62 km

Stáloluokta – Arasluoktastugorna: 11 km
Arasluoktastugorna – Låddejåkkåstugan: 15 km
Låddejåkkåstugan – Kutjaurestugan: 18 km
Kutjaurestugan – Vájsáluokta: 18 km

Etapp 3: Vájsáluokta – Abisko: 233 km
Vájsáluokta – Rávddajávrre: 13 km
Rávddajávrre – Røysvatn: 41 km
Røysvatn – Pauro: 25 km
Pauro – Sitashyttene: 21 km
Sitashyttene – Skoaddejávrihytta: 21 km
Skoaddejávrihytta – Gautelishytta: 15 km
Gautelishytta – Hukejaurestugan: 16 km
Hukejaurestugan – Sälkastugorna: 20 km
Sälkastugorna – Tjäktjastugan: 13 km
Tjäktjastugan – Alesjaurestugorna: 13 km
Alesjaurestugorna – Abiskojaurestugorna: 22 km
Abiskojaurestugorna – Abisko: 13 km
Etapp 4: Abisko – Kilpisjärvi: 188 km

Abisko – Lappjordhytta: 26 km
Lappjordhytta – Altevasshytta: 25 km
Altevasshytta – Gaskashytta: 12 km
Gaskashytta – Vuomahytta: 17 km
Vuomahytta – Dividalshytta: 19 km
Dividalshytta – Dærtahytta: 24 km
Dærtahytta – Rostahytta: 16 km
Rostahytta – Pältsastugan: 19 km
Pältsastugan – Treriksröset: 14 km
Treriksröset – Kilpisjärvi: 16 km

Etapp 5: Kilpisjärvi – Kautokeino: 173 km

Kilpisjärvi – Kuonjarjohka: 19 km
Kuonjarjohka – Meekonjärvi: 8 km
Meekonjärvi – Kobmajoki: 21 km
Kobmajoki – Somashytta: 3 km
Somashytta – Saraelv: 27 km
Saraelv – Nedrefosshyssa: 28 km
Nedrefosshytta – Reisavannhytta: 21 km
Reisavannhytta – Madame Bongos fjellstue: 26 km
Madame Bongos fjellstue – Kautokeino: 20 km