Bergslagsleden är en 28 mil lång vandringsled som sträcker sig genom Örebro län, i nord-sydlig riktning. Den norra startpunkten ligger i byn Kloten i Lindesbergs kommun och den södra startpunkten ligger i turistanläggningen Stenkällegården i Karlsborgs kommun. Leden är uppdelad på 17 etapper. Ungefär mitt på varje etapp finns en rastplats med vindskydd, eldstad och torrdass där det passar att övernatta. Bergslagsleden passerar 23 naturreservat och Örebro läns båda nationalparker: Garphyttan och Tiveden.

Under några år har vi haft en vårtradition att vandra några etapper av Bergslagsleden. Våra blogginlägg från dessa vandringar följer här.

Etapp 1-3,5: Kloten – Reboda

Etapp 4-7: Reboda – Mogetorp

Etapp 8-11: Mogetorp – Leken

Etapp 12-14: Leken – Ramundeboda

Etapp 15-17: Ramundeboda – Stenkällegården