Turen

En vandring av den här längden kräver noggrann planering. Vi har läst mycket, både böcker och bloggar. En hel del information om olika delsträckor kan man få på www.utsidan.se. Vi har köpt fjällkartor som tillsammans täcker hela fjällkedjan, och vi har studerat och diskuterat olika vägval. Turen som vi har lagt upp går längs med etablerade leder, och där det finns lite färre sommarleder går vi på vägar. Sträckan mellan Grövelsjön och Treriksröset har vi delat upp i sex etapper, med depåstopp emellan. 

Etapp 1: Grövelsjön – Åre, 22 mil

Etapp 2: Åre – Gäddede, 25 mil

Etapp 3: Gäddede – Hemavan, 22 mil

Etapp 4: Hemavan – Kvikkjokk, 25 mil

Etapp 5: Kvikkjokk – Abisko, 21 mil

Etapp 6: Abisko – Treriksröset, 18 mil

Totalt: Grövelsjön – Treriksröset 133 mil

 

Första etappen går mestadels på rösade leder, från Dalarna genom Härjedalen och in i Jämtland. Vi passerar sjön Rogen och fjällstationen Helags på vägen. Andra etappen har vi tänkt börja med att bestiga Åreskutan. Efter detta kommer denna sträckning mestadels gå på grusväg, bland annat förbi Kallsjön. Efter Gäddede när vi kommer in på tredje etappen kommer vi gå längs med leder igen. Vi vandrar ut ur Jämtland och kommer in i Lappland, och passerar Klimpfjäll. Från Hemavan kommer vi att följa Kungsleden i hela dess sträckning. Under fjärde etappen går vi genom nationalparken Pieljekaise, och under femte etappen passerar vi genom tre olika nationalparker: Sarek, Stora Sjöfallet och Abisko nationalpark. Sjätte etappen går vi på Nordkalottenleden. Vi börjar med att vandra längs Torneträsk och kommer sedan att gå ett stycke genom Norge innan vi kommer in i Sverige igen före Treriksröset.