Internationella våtmarksdagen

Internationella våtmarksdagen

Idag, 2:a februari, firar vi internationella våtmarksdagen. Under en fjällvandring stöter man på många olika naturtyper; berg naturligtvis, kalfjällsområden och fjällskogar, men man passerar också mycket våtmark: sjöar, vattendrag och myrar. Internationella...