Den lilla smältvattensjön strax under Mullkas topp.

Den lilla smältvattensjön strax under Mullkas topp.