Speglande vatten i Storrödtjärn

Speglande vatten i Storrödtjärn