Padjelantaleden bakåt, på väg upp mot Loadasj, med Vuojatädno.

Padjelantaleden bakåt, på väg upp mot Loadasj, med Vuojatädno.