Berget Njunis, på andra sidan Ánjajohka.

Berget Njunis, på andra sidan Ánjajohka.