Den vackert turkosa Låddejåhkå.

Den vackert turkosa Låddejåhkå.