Helagsfjället

Det måste vara ett högt röse uppe på Helagstoppen. Man kan se det på långt håll.