Detalj på in- och utflöde

Detalj på in- och utflöde