Árasluokta är en vik av Virihávrre.

Árasluokta är en vik av Virihávrre.